Erelid­maatschap voor Iet Roseboom

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 april 2023 heeft het bestuur unaniem besloten het erelidmaatschap van Scandia uit te reiken aan Iet Roseboom, vanwege haar jarenlange onvermoeibare inzet voor de vereniging.

Oorkonde is uitgereikt door bestuurslid Chris Dutilh.