Fokken

Reglementen

Hieronder tref je de rasspecifieke fokreglementen aan die van toepassing zijn voor de leden van SCANDIA. Hiernaast het fokreglement voor alle Scandinavische rassen.

Bij een klik op één van de knoppen voor algemeen en rasspecifieke reglementen wordt direct het document gedownload en in een nieuw tabblad geopend.

Rasspecifiek

Stappenplan

Betreft: Informatievoorziening bij een dekking, en de eventuele geboorte van pups, ten behoeve van Artikel 11 van het VFR van Scandia dat per 14 April 2013 door de ALV is goedgekeurd.

Algemeen: Op het moment dat een dek- of geboortemelding gedaan wordt bij de Raad, kan dit ook gemeld worden bij de fokbeleidscommissie van Scandia. Scandia hanteert dezelfde termijn als de Raad van Beheer, namelijk binnen 3 weken gerekend vanaf de dek datum.
De bevestigingsmail van de Raad van Beheer graag meesturen met de overige documenten

Dek melding kan via het formulier op de website van Scandia. Zie Rassen – Fokken – Checklist. Dit is het nieuwe digitale formulier voor het doorgeven van een dekking. Op het moment dat u aangeeft voor welk ras de dekmelding is, krijgt u een overzicht van de in te sturen documenten. De documenten kunnen niet bijgevoegd worden, maar moeten separaat gemaild worden aan: [email protected]

A. Voorbereiding:
Kijk het fokreglement van uw ras na. Voldoen beide honden aan de fok-, welzijns- en gezondheidsregels?

Voordat een dekking plaats vindt dienen alle onderzoeksresultaten bij u bekend te zijn. Uiteraard van uw eigen teef waar u de onderzoeken zelf voor regelt. Maar u moet vóór de dekking ook de onderzoeksresultaten van de reu kennen om vast kunnen stellen of die ook voldoet aan ons VFR. De fokker is namelijk verantwoordelijk voor de keuze van de ouderdieren. Verzamel dus:

 1. Zorg voor een geldige datum. U vindt de geldigheidsduur van elk onderzoek in het rasspecifiek VFR

B. Dekking:
Na de dekking dient u deze gezondheidsuitslagen voor uw ras (punt F) samen met de volgende stukken tijdig ter beschikking te stellen aan de fokbeleidscommissie:

 1. Een bevestigingmail van de Raad van Beheer bij online aangifte
 2. Een kopie van de stambomen van beide ouderdieren
 3. Het hoeveelste nest van de teef dit is en de hoeveelste Nederlandse dekking van de reu het betreft

Wij zullen op basis van deze gegevens uw dekking beoordelen en u daarvan in kennis stellen.
Als wordt aangegeven dat de dekking voldoet aan het VFR kunt u hiervan melding laten maken op de website en de facebookpagina van Scandia. Dit kan per mail aan: [email protected]

C. Geboorte:
Als de pups geboren zijn wil de fokbeleidscommissie dit graag van u horen. Met vermelding van het aantal pups en de verdeling reu/teef. Voor de Västgötaspets ook de staartlengte. Dan kunnen wij de predicaten alvast voorbereiden. Mocht de teef leeg blijven, of als er pups dood geboren worden is dit ook van belang om te weten voor de fokbeleidscommissie.

D. Pups en moederhond:
De volgende stap betreft het chippen en DNA afname van de pups. Vanaf 5 weken komt de buitendienstmedewerker van de Raad om de pups te voorzien van een chip en het afnemen van wangslijm voor afstammingsverificatie. Kijk het fokreglement van uw ras na: Indien de teef een keizersnede (sectio caesarea) heeft ondergaan dient dit ook aan de fokbeleidscommissie gemeld te worden.

 1. Indien uw ras behoort tot een groep waarbij de pups gescreend worden, dan dienen de uitslagen binnen een week na screening gemeld te worden.

E. Predicaten:
Wanneer alle documenten m.b.t. de dekking vóór de geboorte van de pups zijn ontvangen en positief zijn beoordeeld kunnen predicaten worden uitgereikt.

F. Aan te leveren documenten voor alle rassen als PDF-bestand:

 1. Stamboom Teef
 2. Stamboom Reu
 3. Bevestiging dekmelding Raad van Beheer
 4. Hoeveelste nest van de Teef
 5. Hoeveelste dekking van de Reu in Nederland

Aan te leveren documenten per ras:

FINSE SPITS

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 36 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 36 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Patella Luxatie Teef
 4. Patella Luxatie Reu

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

LAPINPOROKOIRA

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Uitslag HD & LTV Teef
 4. Uitslag HD & LTV Reu
 5. Uitslag DNA-test voor: PRCD-PRA, DM & IFT122 Teef
 6. Uitslag DNA-test voor: PRCD-PRA, DM & IFT122 Reu
 7. Advies fokcommissie Finse Rasvereniging Lappalaiskoirat Ry

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

NOORSE BUHUND

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 12 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 12 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Uitslag HD Teef
 4. Uitslag HD Reu
 5. Uitslag Patella Luxatie onderzoek Teef
 6. Uitslag Patella Luxatie onderzoek Reu

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

NOORSE ELANDHOND GRIJS

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Uitslag HD Teef
 4. Uitslag HD Reu
 5. DNA-test Primaire Open Angle Glaucoom (POAG) Teef
 6. DNA-test Primaire Open Angle Glaucoom (POAG) Reu

(NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

NOORSE ELANDHOND ZWART

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 36 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 36 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Uitslag HD Teef
 4. Uitslag HD Reu
 5. DNA-test Primaire Open Angle Glaucoom (POAG) Teef
 6. DNA-test Primaire Open Angle Glaucoom (POAG) Reu

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

NOORSE LUNDEHUND

 1. Een medische verklaring dat de TEEF de laatste 12 maanden geen ernstige spijsverteringsproblemen heeft gehad. De verklaring mag niet ouder zijn dan 12 maanden.
 2. Een medische verklaring dat de REU de laatste 12 maanden geen ernstige spijsverteringsproblemen heeft gehad. De verklaring mag niet ouder zijn dan 12 maanden

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is van deze aandoening.

NORRBOTTENSPETS

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 36 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 36 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Patella Luxatie Teef
 4. Patella Luxatie Reu

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

VÄSTGÖTASPETS

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 12 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 12 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Uitslag HD Teef
 4. Uitslag HD Reu
 5. DNA-test Retinopathie Teef, mutatie bij de Västgötaspets
 6. DNA-test Retinopathie Reu, mutatie bij de Västgötaspets
 7. DNA-test HUU Teef (alleen verplicht voor Nederlandse honden)
 8. DNA-test HUU Reu (alleen verplicht voor Nederlandse honden)

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

WEST-SIBERISCHE LAIKA

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Uitslag HD Teef
 4. Uitslag HD Reu

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

ZWEEDSE LAPPENHOND

 1. ECVO Teef: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 2. ECVO Reu: mag niet ouder zijn dan 24 maanden gerekend vanaf de onderzoeksdatum
 3. Uitslag HD Teef
 4. Uitslag HD Reu
 5. DNA-test PRCD-PRA Teef
 6. DNA-test PRCD-PRA Reu

NB: Bij het gebruik van een buitenlandse reu zijn deze documenten niet verplicht (wel gewenst) mits de teef vrij is voor het betreffende onderzoek

Uitvoeringsbeleid

Relatie tot het VFR (Verenigings Fok Reglement)
Het in Nederland ingezetene Scandia-lid dat wil fokken met één van de door Scandia vertegenwoordigde rassen, zal moeten voldoen aan het Verenigings Fok Reglement (VFR) van Scandia dat per 14 april 2013 is aangenomen door de ALV. Alleen indien voldaan is aan alle artikelen voor het specifieke ras waarmee gefokt wordt, kan het predicaat “Gefokt volgens het fokreglement van Scandia” worden uitgereikt.

Bewijsvoering
Ter bewijsvoering dat het Scandia-lid voldoet aan het VFR voor een specifiek ras zullen conform het VFR de volgende documenten aan de fokbeleidscommissie van Scandia ter beschikking moeten worden gesteld:

 • Kopie stamboom van beide ouderdieren
 • Uitslagen van de gezondheidsonderzoeken of screeningsonderzoeken van beide ouderdieren zoals aangegeven in Artikel 4 en de pups (indien van toepassing)
 • Dekaangifte (met o.a. al dan niet toepassing van kunstmatige inseminatie)

Handhaving
Het bestuur is bevoegd maatregelen te nemen jegens diegene die zich niet houdt aan de in dit VFR vastgestelde regels. Afwijkingen van het VFR worden geadministreerd volgens een puntensysteem dat de grondslag vormt voor de te nemen maatregelen zoals hieronder beschreven: 

Puntentoewijzing
Afwijkingen van het VFR worden door de Fokbeleidscommissie ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur d.m.v. een puntensysteem.

 1. Indien de fokker in gebreke blijft in het voldoen aan de fokreglementen voor het ras waarmee gefokt wordt, zal bij enige afwijking 1 punt worden toegekend.
 2. Een behaald punt blijft 3 jaar actueel en wordt daarna geschrapt.

 

 1. Bij het behalen van 1 punt is de volgende maatregel van toepassing: De betreffende fokker ontvangt een schriftelijke waarschuwing van het bestuur met opgaaf van reden plus de ontzegging van een dekbericht en nestvermelding in het clubblad en op de website van Scandia.
 2. Bij het behalen van 2 punten is de volgende maatregel van toepassing: Herhaling van de maatregel bij het behalen van 1 punt, plus een vermelding in het clubblad en op de website dat de betreffende fokker ten tweede male is afgeweken van het VFR.
 3. Bij 4et behalen van 3 punten is de volgende maatregel van toepassing: Herhaling van de maatregel bij het behalen van 2 punten. Bovendien zal deze derde afwijking officieel worden gerapporteerd aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 4. Bij het behalen van 4 punten is de volgende maatregel van toepassing: Herhaling van de maatregel bij het behalen van 3 punten plus een voorstel van het bestuur aan de ALV tot royement van Scandia van de betrokkene.

Verweer
De betrokkene mag zich tegen een maatregel via een verweerschrift verdedigen. Hij/zij dient dit binnen twee weken na dagtekening van de waarschuwing te doen. Het bestuur zal na kennisgeving van het verweer de zaak beoordelen en de uitslag hiervan schriftelijk binnen 4 weken aan de betrokkene mededelen. Mocht er geen verweer zijn, of het verweer niet ontvankelijk worden verklaard, dan treedt de betreffende maatregel in werking.

In werking treding maatregel
De betreffende maatregel treedt in werking na afhandeling van het verweer, of bij geen verweer, na het verstrijken van de verweerperiode.

Overige gevallen
In alle gevallen waarin dit uitvoeringsbeleid niet specifiek voorziet, beslist het bestuur.

Checklist Dekmelding