Vereniging

SCANDIA, Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen is opgericht op 1 mei 1950 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478785.

Scandia vertegenwoordigt in Nederland vijftien door de FCI erkende noordelijke rassen uit Rasgroep V Spitsen en Oertypes:

Sectie 1, sledehonden: Groenlandhond

Sectie 2, noordelijke jachthonden: Finse Spits, Karelische Berenhond, Noorse Elandhond grijs en zwart, Noorse Lundehund, Norrbottenspets, Oost-Siberische Laika, Russisch-Europese Laika, West-Siberische Laika en Jämthund

Sectie 3, veedrijvende en hoedende honden: Noorse Buhund, Zweedse Lappenhond, Lapinporokoira en Västgötaspets 

Het type van de Scandinavische en noordelijke spitshond heeft zich ontwikkeld in de arctische gebieden van de wereld. De honden die in deze gebieden leven zijn in de basis van hetzelfde type, hoewel er verschillen zijn in grootte en bouw, afhankelijk van waar ze voor worden gebruikt.

Oorspronkelijk werden deze honden gefokt voor drie verschillende doelen: de jacht, het hoeden van het vee en de slee. De honden voor het hoeden van vee zijn de kleinsten. Honden voor de jacht hebben verschillende grootte afhankelijk van het soort wild waarop gejaagd wordt, en de honden voor het trekken van de slee zijn in het algemeen groter.

De Noordelijke Spitshonden zijn fysiek buitengewoon goed aangepast aan het noordelijke en barre klimaat. Ze hebben een dubbele vacht, de ondervacht is zacht, dik en waterafstotend. De bovenvacht is langer en stug. Tijdens de winter groeit er bij sommige honden aan de onderpoten en tussen de tenen dik haar wat een soort “slipper” vormt wat ijskloven voorkomt en daardoor maakt dat de honden minder last van ijs en sneeuw hebben. De Noordelijke spitshonden hebben een natuurlijke bouw die niet overdreven is maar flexibel met een natuurlijk gangwerk. Het hoofd is wigvormig, de oren zijn rechtopstaand en hebben een gemiddelde grootte ten opzichte van het hoofd omdat grote oren kwetsbaar zijn voor kou en onnodig warmte verlies geven. De staart is meestal lang en goed behaard en in een krul gedragen. Als de hond zich als een balletje oprolt, heeft hij zijn poten onder zijn lichaam en verstopt hij zijn neus in de zachte haren van zijn staart om warm te blijven. In de zomertijd verliest de Noordelijke spitshond snel zijn wintervacht, soms hebben ze al binnen een paar weken hun kortere en minder dikke zomervacht. Deze zomervacht is vaak een beetje donkerder dan de wintervacht.

De verschillende typen van deze spitshonden zijn als aparte rassen geregistreerd bij de FCI in rasgroep 5.

Geschiedenis

1948

In de zomer vond de eerste bijeenkomst plaats van Elandhondeigenaren op de Hofstadtentoonstelling te Den Haag. Voor het eerst zouden 10 honden door een buitenlandse keurmeester, Mrs. Joyce Winter worden beoordeeld. Na afloop van de keuring is de toekomst van de Elandhond in Nederland besproken en heeft dokter Bonnema voorgesteld om een vereniging voor dit ras op te richten. Deze vereniging zou de naam ´SCANDIA´, Vereniging voor Liefhebbers en Fokkers van Elandhonden krijgen.

  1950

  SCANDIA werd officieel erkend als vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Elandhonden.

  1951

  SCANDIA groeide uit tot 45 leden.

  1952

  Dokter Bonnema vermeldde in SCANDIA, dat de naam gewijzigd was vanwege het toetreden als lid van mevrouw J.W.H. Scholtens-Keijzer met haar twee Finse Spitsen.

  1959

  SCANDIA groeide tot 100 leden.

  1960

  Op 13 maart vond de eerste clubmatch plaats in Zeist met als keurmeester de heer J. Hinkenkemper.

  1963

  In februari had SCANDIA 125 leden. Op de ledenvergadering waren er naast de vele Elandhonden voor het eerst vier Karelische Berenhonden en een Finse Spits.

  1967

  Het honderdste SCANDIA-nummer verscheen als een waar jubileumnummer.

  1971

  De statuten werden zo gewijzigd, dat alleen eigenaren van een hondenras, dat in onze vereniging vertegenwoordigd is, lid van SCANDIA kunnen worden.

  1977

  Op de jaarvergadering in oktober werd de Noorse Buhund als Scandinavisch ras aan de vereniging toegevoegd.

  1978

  Eerste kampioenschapstentoonstelling voor Keesachtigen en Poolhonden te Eindhoven met keurmeester mw. G. Berbom uit Noorwegen. Op de jaarvergadering te Hollandsche Rading werden voorgesteld en erkend als honden van de Scandinavische rassen de Västgötaspets en de Groenlandhond.

  1979

  Eerste wandelweekend in Drenthe vanuit Pension Villa Nova, er waren 70 deelnemers aangemeld met 59 honden.

  1989

  Op 27 september overleed ons erelid en oud-voorzitster mevrouw J.W.H. Scholtens-Keijzer, die bij ons bekend zal blijven als ‘de moeder van de Finse Spitsen’.

  1990

  SCANDIA bestaat 40 jaar en ter gelegenheid hiervan wordt een boek uitgegeven met als titel:

  40 JAAR SCANDIA

  190 bladzijden SCANDIA geschiedenis in interessante, lezenswaardige  artikelen.

  1991

  De eigenaren met een IJslandse Hond verlaten SCANDIA om een eigen vereniging op te richten.

  2000

  SCANDIA treedt toe tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch gebied.

  2003

  De eigenaren met een Finse Lappenhond verlaten SCANDIA om een eigen vereniging op te richten.

  2005

  De Laika rassen treden toe tot SCANDIA.

  2007

  Onze voorzitter Mevr. Sue van Boetzelaer overlijdt in december na bijna 40 jaar voorzitter te zijn geweest van SCANDIA. Eerder dit jaar werd zij benoemd tot Erekeurmeester door de Raad van Beheer.
  Mevr. Duyvendak overlijdt, zij was bij de oprichting van SCANDIA de eerste voorzitter en naamgever van onze vereniging.

  De eigenaren met een Västgötaspets verlaten SCANDIA om een eigen vereniging op te richten.

  2008

  Begin inventarisatie SCANDIA rassen om te komen tot een database met belangrijke gegevens voor de fokkerij.

  2010

  Op 14 mei 2010 overleed ons Erelid Mevr. J. Vrij-Mager op 90 jarige leeftijd.

  2015

   

  SCANDIA bestaat 65 jaar en viert dat met een KCM met als keurmeesters Mrs. T. Ahlman-Stockmari (Finland) en Mr. R. Campbell (Noorwegen). Ook wordt de eerste Jonge Hondendag georganiseerd. Een gratis evenement voor fokkers om hun nesten te laten beoordelen op kwaliteit en fokdoelen.

  2017

  De Västgötaspets treed weer toe als ras van SCANDIA.

  2020

   

  SCANDIA wandel- en fietschallenge naar Jokkmokk in Zweden (KCM 2020 uitgesteld i.v.m. corona).

  2021

  Op 2 februari 2021 overleed ons erelid Boudewijn van Oosten op 80 jarige leeftijd.