Lidmaatschap

Typen Leden

Onze vereninging kent de volgende soorten leden:

  • reguliere leden (vanaf 18 jaar met stemrecht, toezending clubblad)
  • gezinsleden (vanaf 18 jaar met stemrecht, geen aparte toezending clublad)
  • ereleden (vanaf 18 jaar met stemrecht, toezending clubblad)
  • jeugdleden (jonger dan 18 jaar zonder stemrecht, geen aparte toezending clubblad)

Wat bieden we

Het lidmaatschap van onze vereniging biedt het volgende:
Clubblad
Als lid van onze vereniging ontvang je viermaal per jaar ons clubblad de Scandia met wetenswaardigheden en artikelen over alle rassen en met informatie over tentoonstellingen, evenementen, fokkerij, enzovoort.
Fokkerij
Heb je fokplannen met je hond dan staat onze fokbeleidscommissie jou, als je dat op prijs stelt, met raad en daad terzijde.
Voordeel
Vraag je stambomen aan bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland dan ontvang je op grond van jouw lidmaatschap van SCANDIA korting.
Hulp
Wil je een hond importeren dan staan onze rasspecialisten klaar om je hiermee te helpen.
Advies
Ook als je advies wilt over andere ‘hondse’ zaken dan staan specialisten voor je klaar.

Evenementen

Wij organiseren eenmaal per twee jaar een Kampioensclubmatch en werkt het andere jaar mee aan de organisatie van de Kees en Poolhondendag. Verder minimaal één maal per jaar een wandeling, rasdagen, diverse activiteiten en lezingen, deelname aan stands voor rasinformatie/promotie. Initiatieven van onze leden zijn welkom.

Heb je hierover nog vragen dan kun je die stellen via het contactformulier.

Lid worden van onze mooie vereniging? Dat kan! Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan.

Contributie

Betalingen ten name van

SCANDIA, Deventer

Nederland Buitenland
IBAN: NL07 INGB 0000 2971 02 BIC: INGBNL2A
IBAN: NL07 INGB 0000 2971 02

Prijzen

Lidmaatschap inclusief clubblad € 30,-
Gezinslidmaatschap extra € 10,-
Jeugdlidmaatschap extra € 10,-
Inschrijfgeld voor ieder nieuw lid € 2,50
Kennelvermelding in blad en op website € 30,-
Kennelvermelding in blad óf website € 20,-

 

Aanmelden

De aanmeldingsprocedure voor het lidmaatschap verloopt alsvolgt:

  • Je meldt je via de site aan met opgave van je naam, adres en gegevens van jouw hond.
  • Na ontvangst van jouw aanmelding word je als aspirant lid voorgedragen in het verenigingsblad SCANDIA.
  • Wanneer op jouw aanmelding als lid binnen vier weken na publicatie geen schriftelijke bezwaren bij het secretariaat zijn binnengekomen word je automatisch als regulier lid aangenomen.
  • Jouw lidmaatschap wordt vervolgens automatisch ieder jaar verlengd.
  • Opzegging moet plaatsvinden voor 1 december van het lopende jaar voor het aankomende jaar.
  • Contributie wordt per vooruitbetaling van het volgende jaar geheven.