Lid worden van Scandia?

SCANDIA kent de volgende soorten leden:

  • gewone leden (vanaf 18 jaar met stemrecht, toezending clubblad),
  • gezinsleden (vanaf 18 jaar met stemrecht, geen aparte toezending clublad),
  • ereleden (vanaf 18 jaar met stemrecht, toezending clubblad)
  • jeugdleden (jonger dan 18 jaar zonder stemrecht, geen aparte toezending clubblad).
Het lidmaatschap van Scandia biedt u:
  • Clubblad: Als lid van SCANDIA ontvangt u vier maal per jaar ons clubblad de Scandia met wetenswaardigheden en artikelen over alle rassen en met informatie over tentoonstellingen, evenementen, fokkerij, enzovoort.
  • Fokkerij: Heeft u fokplannen met uw hond dan staat onze fokbeleidscommissie u, als u dat wilt, met raad en daad terzijde.
  • Voordeel: Vraagt u stambomen aan bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland dan ontvangt U op grond van Uw lidmaatschap van SCANDIA korting.
  • Hulp: Wilt u een hond importeren dan staan onze rasspecialisten klaar om u hiermee te helpen.
  • Advies: Ook als u advies wilt over andere 'hondse' zaken dan staan specialisten voor u klaar.

Evenementen: SCANDIA organiseert eenmaal per twee jaar een Kampioensclubmatch en werkt het andere jaar mee aan de organisatie van de Kees en Poolhondendag. Verder: Minimaal één maal per jaar een wandeling, rasdagen, diverse activiteiten en lezingen, deelname aan stands voor rasseninformatie/promotie. Initiatieven van leden zijn welkom.

Heeft U hierover nog vragen dan kunt U die stellen via het contactformulier.

Lid worden van SCANDIA? Dat kan! Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan.

Contributie: zie betalingsinformatie

De aanmeldingsprocedure voor het lidmaatschap verloopt als volgt:
U meldt zich schriftelijk of via de site aan met opgave van uw naam, adres en gegevens van uw hond (zie inschrijfformulier).
Na ontvangst van uw aanmelding wordt u als aspirant-lid voorgedragen in het verenigingsblad Scandia. Wanneer op uw aanmelding als lid binnen vier weken na publicatie geen schriftelijke bezwaren bij het secretariaat zijn binnengekomen wordt u automatisch als lid aangenomen. Uw lidmaatschap wordt vervolgens automatisch ieder jaar verlengd. Opzegging moet plaatsvinden voor 1 december van het lopende jaar voor het aankomende jaar. Contributie wordt per vooruitbetaling van het volgende jaar geheven.