Onstaansgeschiedenis van Scandia

Hieronder treft u een aantal fragmenten aan uit een artikel van Mw. S.E. Barones van Boetzelaer.
1948
In de zomer vond de eerste bijeenkomst plaats van Elandhondeigenaren op de Hofstadtentoonstelling te Den Haag. Voor het eerst zouden 10 honden door een buitenlandse keurmeester, mrs. Joyce Winter worden beoordeeld. Na afloop van de keuring is de toekomst van de Elandhond in Nederland besproken en heeft dokter Bonnema voorgesteld om een vereniging voor dit ras op te richten. Deze vereniging zou de naam ´SCANDIA´, Vereniging voor Liefhebbers en Fokkers van Elandhonden krijgen.
1950
SCANDIA werd officieel erkend als vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Elandhonden.
1951
SCANDIA groeide uit tot 45 leden.
1952
Dokter Bonnema vermeldde in SCANDIA, dat de naam gewijzigd was vanwege het toetreden als lid van mevrouw J.W.H. Scholtens-Keijzer met haar twee Finse Spitsen.
1959
SCANDIA groeide tot 100 leden.
1960
Op 13 maart vond de eerste clubmatch plaats in Zeist met als keurmeester de heer J. Hinkenkemper.
1963
In februari had SCANDIA 125 leden. Op de ledenvergadering waren er naast de vele Elandhonden voor het eerst vier Karelische Berenhonden en een Finse Spits.
1967
Het honderdste SCANDIAnummer verscheen als een waar jubileumnummer.
1971
De statuten werden zo gewijzigd, dat alleen eigenaren van een hondenras, dat in onze vereniging vertegenwoordigd is, lid van SCANDIA kunnen worden.
1977
Op de jaarvergadering in oktober werd de Noorse Buhund als Scandinavisch ras aan de vereniging toegevoegd.
1978
Eerste kampioenschapstentoonstelling voor Keesachtigen en Poolhonden te Eindhoven met keurmeester mw. G. Berbom uit Noorwegen. Op de jaarvergadering te Hollandsche Rading werden voorgesteld en erkend als honden van de Scandinavische rassen de Västgötaspets en de Groenlandhond.
1979
Eerste wandelweekend in Drenthe vanuit Pension Villa Nova, er waren 70 deelnemers aangemeld met 59 honden.
1989
Op 27 september overleed ons erelid en oud-voorzitster mevrouw J.W.H. Scholtens-Keijzer, die bij ons bekend zal blijven als ´de moeder van de Finse Spitsen´.
1990
SCANDIA bestaat 40 jaar en ter gelegenheid hiervan wordt een boek uitgegeven met als titel: 40 JAAR SCANDIA
190 blz. SCANDIAgeschiedenis in interessante, lezenswaardige  artikelen
2005
De Laika rassen treden toe tot SCANDIA.
2007
Onze voorzitter Mevr. Sue van Boetzelaer overlijdt in december na bijna 40 jaar voorzitter te zijn geweest van SCANDIA. Eerder dit jaar werd zij benoemd tot Erekeurmeester door de Raad van Beheer.
Mevr. Duyvendak overlijdt, zij was bij de oprichting van SCANDIA de eerste voorzitter en naamgever van onze vereniging.
2008
Begin inventarisatie SCANDIA rassen om te komen tot een database met belangrijke gegevens voor de fokkerij.