Bestuurgegevens

SCANDIA: Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen.
Opgericht 1 mei 1950, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478785 . Scandia kent voor probleemgevallen een Noodfonds, voor informatie klik hier.

Voorzitter:
Fred Menkveld

Secretaris:
Mw. L. (Lia) Oele-Overbeeke

Penningmeester en ledenadministratie:
Dhr. C.E.(Chris) Dutilh

Algemeen Lid:
Mw. G.(Geri) Schouten
Mw. G.(Iet) Roseboom
Vacant
Vacant

COMMISSIES

Redactiecommissie:
Dorothee den Hartog (eindredactie)
Lia Oele-Overbeek
Annemarie Klaucke

Rascorrespondenten/ rasspecialisten

Finse Spits: Iet Roseboom
Groenlandhond: Francien Kamp
Karelisch Berenhond: Virginia Ponder
Lapinporokoira: Yvonne van Doorn
Laika rassen en Jämthund: Vacant
Noorse Buhund: Lydia Massee
Noorse Elandhond gr/zw: Jet Hoen
Noorse Lundehund: Lynda Lemmens
Norrbottenspets: Cela den Biesen
Västgötaspets: Betty Petrus
Zweedse Lappenhond: Dorothee den Hartog

Fokbeleidscommissie:
Voorzitter: Iet Roseboom
Dorothee den Hartog
Dorine Heijnis-Koster
Annemarie Klaucke
Ellen Koeleman

Evenementen/tentoonstellingscommissie:
Voorzitter: Geri Schouten
Iet Roseboom

Commissie Werkende honden:
Iet Roseboom
Lia Oele a.i.

Commissie Noodfonds:
Chris Dutilh (voorzitter/penningmeester)
Sylvia Mathlener (secretaris)
Geri Schouten (alg. lid/clubwinkeltje)

Ereleden postuum:
Mw. S.E. Baronesse van Boetzelaar
Dhr. Bonnema
Mw. J. Buirma-Veenhof
Mw. N. Duyvendak
Mw. Hey-Zollinger
Mw. J.W.H. Scholtens-Keijzer
Mr. M.J.C. Vrij
Mw. J. Vrij-Mager

Ereleden:
Mw. Dorothee den Hartog
Dhr. H.J.W. Janssen
Dhr. B.L. van Oosten
Mw. Geri Schouten

SCANDIA geeft een clubblad uit voor haar leden dat vier maal per jaar verschijnt.

Via deze link kunt u het secretariaat, penningmeester of ledenadministratie bereiken

Betalingsinformatie