Bestuurgegevens

SCANDIA: Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen.
Opgericht 1 mei 1950, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478785 . Scandia kent voor probleemgevallen een Noodfonds, voor informatie klik hier.

Voorzitter:
Fred Menkveld

Secretaris:
Lia Oele-Overbeeke

Penningmeester en ledenadministratie:
Chris Dutilh

Algemeen Lid:
Iet Roseboom
Dorothee den Hartog
Sylvia Mathlener

COMMISSIES

Redactiecommissie:
Dorothee den Hartog (eindredactie)
Lia Oele-Overbeek
Annemarie Klaucke
Simone Uitendaal (Facebook & Instagram)

Rascorrespondenten/ rasspecialisten

Finse Spits: Iet Roseboom
Groenlandhond: Francien Kamp
Karelische Berenhond: Vacant
Lapinporokoira: Yvonne van Doorn
Laika rassen en Jämthund: Vacant
Noorse Buhund: Lydia Massee
Noorse Elandhond gr/zw: Jet Hoen
Noorse Lundehund: Lynda Lemmens
Norrbottenspets: Cela den Biesen
Västgötaspets: Betty Petrus
Zweedse Lappenhond: Dorothee den Hartog

Fokbeleidscommissie:
Voorzitter: Iet Roseboom
Dorothee den Hartog
Dorine Heijnis-Koster
Annemarie Klaucke
Ellen Koeleman

Evenementen/tentoonstellingscommissie:
Voorzitter: Vacant
Iet Roseboom

Commissie Werkende honden:
Iet Roseboom
Lia Oele a.i.

Commissie Noodfonds:
Chris Dutilh (voorzitter/penningmeester)
Sylvia Mathlener (secretaris)
Geri Schouten (clubwinkeltje)

Ereleden postuum:
Mw. S.E. Baronesse van Boetzelaar
Dhr. J. Bonnema
Mw. J. Buirma-Veenhof
Mw. N. Duyvendak
Mw. H. Hey-Zollinger
Dhr. B.L. van Oosten
Mw. J.W.H. Scholtens-Keijzer
Mr. M.J.C. Vrij
Mw. J. Vrij-Mager

Ereleden:
Mw. H.A. van Esch-Molanus
Mw. Dorothee den Hartog
Dhr. H.J.W. Janssen
Mw. Geri Schouten

SCANDIA geeft een clubblad uit voor haar leden dat vier maal per jaar verschijnt.

Via deze link kunt u het secretariaat, penningmeester of ledenadministratie bereiken

Betalingsinformatie