Criteria voor hulp van Noodfonds

Recente ervaring met aanvragen voor hulp hebben de noodzaak getoond om meer duidelijkheid te geven over de criteria die worden gehanteerd bij het verlenen van hulp door het Noodfonds. De volgende stappen worden onderscheiden:

 1. De hond
 • moet van één van de door Scandia vertegenwoordigde rassen zijn;
 • moet een stamboom hebben, niet noodzakelijk een Nederlandse;
 • moet beschikken over een chip en een registratie in een Nederlandse databank.

 

 1. De eigenaar
 • moet lid zijn van Scandia;
 • in geval de eigenaar geen lid is van Scandia, moet de hond gefokt zijn door een lid van Scandia;
 • een niet lid wordt gevraagd om een bijdrage van minimaal € 25

 

 1. Aard van de problemen
 • de eigenaar heeft een probleem in de huiselijke sfeer of met de gezondheid;
 • er is een probleem met de hond, die hulp behoeft vanwege gedrag of gezondheid

 

Als er besloten wordt hulp te verlenen, zal de aard van de hulp door de Commissie Noodfonds worden bepaald, in nauw overleg met betrokkenen. Hulp kan bestaan uit adviezen, financiële steun of bemiddeling bij herplaatsing. Indien wenselijk c.q. noodzakelijk kan een bezoek aan het adres van de hulpvrager plaatsvinden.

 

De commissie Noodfonds