Op dit moment zijn er geen herplaatsers bij Scandia aangemeld