Fokbeleidscommissie Scandia


Stappenplan Informatievoorziening VFR
gewijzigde versie november 2016

 

Betreft: Informatievoorziening bij een dekking, en de eventuele geboorte van pups, ten behoeve van Artikel 11 van het VFR van Scandia dat per 14 April 2013 door de ALV is goedgekeurd.

 

Algemeen: Op het moment dat een dek- of geboortemelding gedaan wordt bij de Raad, kan dit ook gemeld worden bij de fokbeleidscommissie van Scandia.
Bij een melding via de website van de Raad van Beheer, dient de bevestigingsmail doorgestuurd te worden naar de FBC. Gelijktijdig kunnen alle benodigde documenten als bijlage meegestuurd worden. Welke documenten dit zijn is terug te vinden op de Checklist aan te leveren documenten bij een dekking. Dek- en geboortemeldingen mailen naar: [email protected]

 

A. Voorbereiding:

Kijk het fokreglement van uw ras na. Voldoen beide honden aan de fok-, welzijns- en gezondheidsregels?

 

Voordat een dekking plaats vindt dienen alle onderzoeksresultaten bij u bekend te zijn. Uiteraard van uw eigen teef waar u de onderzoeken zelf voor regelt. Maar u moet vóór de dekking ook de onderzoeksresultaten van de reu kennen om vast kunnen stellen of die ook voldoet aan ons VFR. De fokker is namelijk verantwoordelijk voor de keuze van de ouderdieren. Verzamel dus:

  1. Zorg voor een geldige datum. U vindt de geldigheidsduur van elk onderzoek in het rasspecifiek VFR

B. Dekking

Na de dekking dient u deze gezondheidsuitslagen voor uw ras samen met de volgende stukken tijdig ter beschikking te stellen aan de fokbeleidscommissie:

  1. Een bevestigingmail van de Raad van Beheer bij online aangifte
  2. Een kopie van de stambomen van beide ouderdieren.
  3. Een kopie van het eigendomsbewijs of registratiebewijs van de reu en van de teef.
  4. Het hoeveelste nest van de teef dit is en de hoeveelste Nederlandse dekking van de reu het betreft.

 

Wij zullen op basis van deze gegevens uw dekking beoordelen en u daarvan in kennis stellen.

Als wordt aangegeven dat de dekking voldoet aan het VFR kunt u hiervan melding laten maken op de website en de facebookpagina van Scandia. Dit kan per mail aan: [email protected]

 

C. Geboorte:

Als de pups geboren zijn wil de fokbeleidscommissie dit graag van u horen. Met vermelding van het aantal pups en de verdeling reu/teef. Dan kunnen wij de predicaten alvast voorbereiden. Mocht de teef leeg blijven, of als er pups dood geboren worden is dit ook van belang om te weten voor de fokbeleidscommissie.

 

D. Pups en moederhond:

De volgende stap betreft het chippen van de pups. Op dat moment zijn ook de NHSB-nummers al bekend. Voor een snelle afronding van het proces dient u binnen een week na het chippen van de pups aan de fokbeleidscommissie op te sturen:

  1. Per pup de volledige naam, het NHSB-nummer en het geslacht. Dit kan door de bevestigingsmail van de online geboorteaangifte van de Raad van Beheer door te sturen.
  2. Kijk het fokreglement van uw ras na: Indien de teef een keizersnede (sectio caesarea) heeft ondergaan dient dit ook aan de fokbeleidscommissie gemeld te worden.
  3. Indien uw ras behoort tot een groep waarbij de pups gescreend worden, dan dienen de uitslagen binnen een week na screening gemeld te worden.

 

E. Predicaten:

Wanneer alle documenten m.b.t. de dekking vóór de geboorte van de pups zijn ontvangen en beoordeeld en de gegevens van de geboren pups één week NA het chippen zijn ontvangen, kunnen de predicaten uiterlijk 3 weken later naar u toegestuurd worden.

 

Download hier het stappenplan als pdf