Fokreglementen

Voor de fokkerij bestaan in Nederland regels. In de Algemene Leden Vergadering van de Raad van Beheer op 13 december 2003 hebben de aangesloten verenigingen ingestemd met de invoering van een Basis Reglement Stambomen (BRS) en een Verenigings Fok Reglement (VFR) voor elke rasvereniging. Op deze pagina van de Raad van Beheer vindt u meer informatie over het BRS. Omdat Scandia meerdere rassen vertegenwoordigt, bestaat ons VFR uit meerdere delen: Één algemeen deel voor alle (SCANDIA)rassen en een rasspecifiek deel.

Wanneer de bij Scandia aangesloten fokkers voldoen aan het VFR, dan krijgen de pups als bewijs een predicaat "Gefokt volgens de fokreglementen van Scandia". Dit predicaat wordt samen met de stamboom meegegeven bij de verkoop van een pup. Een specimen van zo'n predicaat vindt u hier. Voor onze fokkers bestaat er een stappenplan dat aangeeft welke interacties er zijn met Scandia bij een dekking en geboorte.

Het VFR is een levend document en wordt regelmatig herzien. De belangrijkste redenen is dat de gezondheidsontwikkeling in een ras niet stil staat, zowel in positieve als in negatieve zin, waardoor continue verbetering van de regels noodzakelijk is. Ook wijzigingen in wetgeving en stamboomuitgifte die vanuit het ministerie van Economische Zaken en de Raad van Beheer kunnen worden doorgevoerd kunnen aanleiding zijn om het VFR te vernieuwen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SCANDIA via ons contactformulier.

Hieronder treft u de fokreglementen aan van de rassen die SCANDIA vertegenwoordigt zoals die zijn vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 18 april 2021. Het VFR is formeel goedgekeurd door de Raad van Beheer.

I Fokreglement van SCANDIA

Alle Rassen
Stappenplan Informatievoorziening

II Fokreglement per ras

III Kynologisch Regelement

De Raad van Beheer beschikt over een uitgave van diverse reglementen.

In de kynologische volksmond wordt deze uitgave vaak aangeduid als het Kynologisch Reglement, kortweg KR genaamd. In deze uitgave zijn echter meerdere reglementen opgenomen. Meer informatie vindt u op de site van de Raad van Beheer. Daar kunt u ook de laatste uitgave van het KR downloaden.