Inschrijfformulier Scandia Clubmatch 2017

rvbscandialogo
CLUBMATCH SCANDIA 
Zondag/Sunday 24 September 2017,
Manege "Fjordhest Gard", Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo
   
Inschrijving is open vanaf nu tot en met 4 september 2017
   
KEURMEESTERS RASSEN
Mw. Wilma Roem

Jämthund/Noorse Buhund/Noorse Lundehund/ Norrbottenspets/Noorse Elandhond Zwart/Västgötaspets

Mw. Roel van Veen

Finse Spits/Karelische Berenhond/Laplandse Herdershond/ Noorse Elandhond Grijs/OostSiberische Laika/Russisch-Europese Laika/West Siberische Laika/Zweedse Lappenhond

 
   
Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.
Ras / Breed: *
Geslacht / Sex: *
Stamboom / Pedigree *
Import uit / Import from:
Naam van de hond / Dog name: *
Titels van de hond / Titles:
Geboortedatum van de hond / Date of birth: *
Fokker / Breeder: *
Vader / Sire: *
Moeder / Dame: *
Klasse / Class: *
Kind-Hond show: svp naam kind + ras opgeven

 

*Kopiën van bewijsstukken voor klasse 7 en 8 moeten worden gemaild naar Evenementenscandia@gmail.com
*Copies of certificates for class 7 and 8 must be mailed to: Evenementenscandia@gmail.com
Zonder deze bewijsstukken wordt de hond in de openklasse ingeschreven/Without these certificates dogs will be entered in Open Class.

 

Eigenaar voorletter / Owner first name initials: *
Eigenaar achternaam / Owner last name: *
Mede eigenaar voorletters / co-owner first name:
Mede eigenaar achternaam / co-owner last name:
Adres / Address: *
Nummer / Number: *
Postcode / Zipcode: *
Woonplaats / City: *
Land / Country: *
Telefoonnummer / Phonenumber: *
Email adres: *
IBAN nummer / IBAN number:
SWIFT/BIC nummer / SWIFT/BIC number:
Eventuele bijlage / attachment:
Opmerking of mededeling / Remark or comment :
Inschrijfgeld 1e hond LID inclusief één catalogus:             € 25,00   Registrationfee: first dog MEMBERSHIP including one Catalogue
Voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar:                 € 20,00 Registration fee for every following dog of the same owner.
Inschrijfgeld 1e hond NIET LID inclusief één catalogus:   € 35,00 Registration fee: first dog NO MEMBERSHIP including one Catalogue
Voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar Niet Lid: € 30,00 Registration fee for every following dog of same owner No Membership
Koppelklas                                                                     GRATIS/FREE Brace class
Kind/hond show / Child/Dog show                         GRATIS/FREE Opgave tot 15 september per mail: Evenementenscandia@gmail.com
Betaling voor 9 september 2017/Payment before September 9, 2017 to: Scandia, IBAN: NL07 INGB 0000 2971 02,
BIC/SWIFT: INGBNL2A met vermelding/Remarks: “KCM 2017 + RAS/BREED”.
   
NEDERLANDS:  
*De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
*De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met honden-ziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
*De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
*Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
*De inzender/exposant geeft toestemming voor publicatie van foto's en filmpjes, gemaakt door één van de door Scandia ingehuurde fotografen, op zowel de website van Scandia, het clubblad van Scandia en een alleen voor leden toegankelijk kanaal voor foto's en filmpjes.
ENGLISH:  
*The exhibitor states that the dog is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirose and HCC and, coming from abroad, against rabies. Proof of vaccination can be asked for.
*The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, during the last 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.
*The exhibitor states that the dog he has entered – if born in the Netherlands after 30 April 1989, or in another country after the legal ban on cropping was in force there, or if born after 1 October 1996 in any country whatsoever – has not had its ears cropped. A dog that has had its tail docked and was born in the Netherlands after 31 August 2001 or abroad after the legal ban on cropping was in force cannot participate in the exhibition. Dogs with docked tails can participate in this show providing the docking was the result of a medical necessity. The statement concerning the required amputation has to be entered in the European animal passport by a practicing veterinarian. This statement should be made available for inspection during the exhibition.
*By entering the dog the exhibitor forced himself/herself to pay the entry fee.
*The exhibitor gives permission to publicate foto's and/or films, made by one of the Photographers hired by Scandia, on her website, in het clubmagazine and on a platform only available to members of Scandia.